loader

Kursy dla dzieci

Wszyscy chcielibyśmy, aby nasze dzieci były zdrowe, szczęśliwe i mądre, a nawet genialne. Marzymy o różowej przyszłości dla nich i życzymy im, by miały w życiu jak najmniej problemów. Życie dorosłych jest wypadkową ich przekonań i poglądów, z których większość powstaje w dzieciństwie. Przekonania te często jednak zmniejszają poczucie własnej wartości i hamują rozwój wielu zdolności. Zatem, jeśli chcemy zapewnić dzieciom wspaniałą przyszłość, na jaką zasługują – musimy przekazać im wiedzę o korzystaniu z wyobraźni, o potędze myśli i słów, o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu.

„I Twoje dziecko może byc geniuszem.”

Kurs uczy jak poprawić pamięć i koncentrację, szybciej i efektywniej uczyć się, podejmować prawidłowe decyzje, pozbyć się nocnych koszmarów i spokojnie spać, zwiększyć swoją samodzielność i umiejętność kierowania sobą, podnieść samoocenę, nauczyć się jak być lepszym kolegą (koleżanką). W czasie kursu uczestnicy uczą się relaksacji i odpoczynku, oraz tego, jak być zdrowszym, uzyskać cel, radość i harmonię życia już od najwcześniejszych lat.
Uczestnicy przychodzą na kurs w wygodnym stroju, mogą też przynieść poduszkę, śpiwór lub koc, ulubioną zabawkę, coś na przekąskę i do picia (chrupki, orzeszki, owoce, soki, wody mineralne niegazowane). W czasie kursu nie jadamy słodyczy (cukierki, czekoladki). Po ukończeniu kursu podstawowego absolwenci otrzymują dyplom i legitymację ze zdjęciem, która uprawnia do bezpłatnego, wielokrotnego powtarzania tych kursów.

Dzieci

Kurs prowadzi doświadczony pedagog, instruktor Metody Samokontroli Umysłu – mgr Bożena Lewicka, autorka publikacji i kaset na temat pozytywnego myślenia i świadomego życia, szczególnie przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

Samokontrola umysłu a świadome dorastanie

Minęło już 20 lat, jak Samokontrola Umysłu Metodą Silvy dla dzieci została wprowadzona na nasz polski grunt. Pierwszy kurs Silvy dla dzieci był przeprowadzony w 1994r. Obecnie taki kurs ukończyło w Polsce ok. 4000 dzieci. Niezwykłe w tych kursach jest to, jak w ciągu trzech dni dzieci chłoną wiadomości o poprawie jakości swojego życia i zmieniają się pozytywnie. Bardzo interesują się tym, jak mogą sobie pomóc rozwiązywać problemy.
Kurs podstawowy Metody Silvy dla dzieci jest specjalnie opracowanym programem z ćwiczeniami relaksacyjnymi, pozwalającymi zwiększyć samokontrolę własnego umysłu. Dzieci uczą się prawie wszystkiego tego, co dorośli na tego typu kursie. Zyskują jednak dzięki tej Metodzie coś więcej – mogą w pełni świadomie zacząć kreować swoje życie i mieć pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w ich życiu. Mogą np. podejmować trafne decyzje: jaką wybrać szkołę, jaki zawód, a później zdecydować również, która praca będzie najlepsza i najodpowiedniejsza. Dzięki ćwiczeniom poznanym na kursie i praktykowanym później w domu, wzrasta potencjał twórczy dziecka, możliwości zapamiętywania, rozwija się intuicja, a przede wszystkim zmienia się sposób myślenia z negatywnego na pozytywne, a co za tym idzie zmienia się również sposób działania na bardziej efektywny. Wynikiem tego są lepsze wyniki w nauce, sporcie, grze na instrumencie, a także polepszenie atmosfery w rodzinie i wśród przyjaciół.
Każdy młody człowiek, który przychodzi na kurs podstawowy ma możliwość nauczenia się, jak kontrolować stres w różnych sytuacjach, a wszyscy wiemy, że dzieci narażone są na sytuacje stresujące w szkole, w domu, „na podwórku”. Wszystkie działania, o których wspomniałam wyżej mają na celu dążenie do wewnętrznej harmonii, spokoju i rozluźnienia, a przez to wzmocnienie naturalnych sił obronnych naszego organizmu i poprawę stanu zdrowia.

Chcę podzielić się moimi obserwacjami z kursów dla dzieci, które w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziłam. Mam wiele pozytywnych informacji o sukcesach od dzieci i ich rodziców w postaci opowieści na następnych kursach, lub licznych listów, które otrzymuję. Podczas kursu Samokontroli Umysłu bardzo dużo rozmawiamy o zdrowiu, chorobach i nastawieniu do życia oraz o tym, jak sami mogą sobie pomóc. Dzięki temu ci młodzi ludzie inaczej postrzegają siebie, zaczynają brać odpowiedzialność za swoje życie, i również za to, czy chcą być zdrowe.
Na kurs przychodzi wiele dzieci z problemem alergii. W zestawie ćwiczeń, z którymi zapoznają się uczestnicy jest również technika pomagająca pozbyć się tej dolegliwości. Na kursie w Opolu była np. Ania, która opowiadała na powtarzanym przez siebie kursie, że bardzo sobie pomogła technikami Silvy i już prawie w ogóle nie odczuwa tej choroby.
Kurs Metody Silvy podnosi samoocenę dzieci i sprawia, że zaczynają się czuć wartościowe, zaczynają wierzyć w swoje zdolności. Wydaje mi się, że w przypadku młodego pokolenia jest to bardzo ważne, gdyż zaspokaja potrzebę wyjątkowości. Młody człowiek nie musi już jej zaspokajać przez agresywne zachowania, dołączanie się do gangów, narkotyki. Może zacząć osiągać sukcesy w zdrowy, pozytywny sposób i być szczęśliwym.
Samokontrola Umysłu bardzo mocno wpływa na lepsze wyniki w nauce, co jest sprawą ogromnie ważną. Dzięki technikom z programu kursu dzieci uczą się efektywniej korzystać ze swojego genialnego potencjału, który posiadają. Pamiętam wiele ciekawych sytuacji z moich kursów, co świadczy o tym, jak wiele ci młodzi ludzie wynoszą z tych zajęć. Zauważyłam na kursach, że dzieci należy traktować tak, jak dorosłych, są bowiem mądre, szczere i żyją teraźniejszością. Inaczej podchodzą do świata, ponieważ częściej przebywają w świecie wyobraźni i marzeń. Potrafią się cieszyć każdym drobnym sukcesem, który uda im się osiągnąć i tego my dorośli możemy się od nich uczyć. Najbardziej trafne będzie, gdy powiem na koniec, że samokontrola Umysłu wpływa na poprawę całokształtu jakości naszego życia, dlatego warto, by nasze dzieci poznały ją od najmłodszych lat, aby mogły świadomie kreować własne życie.

Program Kursu

 • poprawić pamięć i koncentrację,
 • szybciej i efektywniej uczyć się,
 • podejmować prawidłowe decyzje,
 • pozbyć się nocnych koszmarów spokojnie spać,
 • opanować swoją nadmierną ruchliwość,
 • zwiększyć swoją samodzielność,
 • umiejętnie kierować sobą,
 • rozwinąć swoją kreatywność i twórcze myślenie,
 • podnieść samoocenę,
 • rozwiązywać problemy,
 • osiągać zamierzone cele,
 • nauczyć się jak być lepszym kolegą (koleżanką),
 • być zdrowszym i dbać o swoją kondycję,
 • osiągać radość i harmonię życia już od najwcześniejszych lat..

W czasie kursu uczestnicy poznają metody relaksacji i odpoczynku, oraz twórczego kierowania swoją wyobraźnią. Można przyjść w wygodnym stroju, przynieść poduszkę, śpiwór lub koc, coś na przekąskę i do picia, najlepiej wodę niegazowaną. Po ukończeniu kursu podstawowego absolwenci otrzymują międzynarodowy dyplom i legitymację ze zdjęciem, która uprawnia potem do udziału w kursie dla dorosłych w promocyjnej cenie oraz do powtarzania tego kursu na całym świecie.

Odnośnie wieku dzieci 7-12 lat. Dobrze jest, kiedy są to dzieci już w wieku szkolnym. W dolnej granicy mogą być sześciolatki z drugiego semestru, czyli kończą w danym roku 7 lat. To znaczy na wiosenny termin dzieci z zerówki jak najbardziej – znają cyfry, odczytują godziny na zegarze i trochę czytają.
Natomiast górna granica 12-13 lat, czyli do końca szkoły podstawowej. Oczywiście są to płynne granice i czasem zdarzają się wyjątki od reguły.

Kurs dla dzieci, cena:

790 zł – dla osób nowych (bez podręcznika),
250 zł – dla osób powtarzających,
480 zł – dla osób powtarzających na kursie dla dorosłych.