loader

Metoda Silvy

Metoda Silvy jest systemem medytacji dynamicznej, w którym stan rozluźnienia (tzw “stan alfa”) wykorzystywany jest do rozwiązywania konkretnych problemów życia codziennego

********************************************************************************************************************

Osoby, które planują ukończenie kursu rozwoju osobistego Metodą Silvy proszone są o wzięcie pod uwagę następujących sugestii:

W Polsce 3-dniowy kurs podstawowy Silvy został podzielony na dwa osobne seminaria: SILVA LIFE SYSTEM oraz SILVA INTUITION SYSTEM. Przy planowaniu udziału w tych seminariach należy wziąć pod uwagę, że stanowią one całość – znacznie rozszerzoną w porównaniu do „starego” kursu podstawowego. Dlatego nowym uczestnikom sugerujemy zaczynać edukację od kursu SILVA LIFE i kontynuować z SILVA INTUITION. Pozwala to na najpełniejsze zrozumienie, przeżycie i przyswojenie przerabianego materiału. Nie znaczy to, że ze względów czasowych lub jakichkolwiek innych nie można zacząć od kursu SILVA INTUITION i kontynuować z SILVA LIFE. Ponieważ są to dwa osobne szkolenia, uczestnicy mają wybór, od którego szkolenia chcą zacząć. Niemniej jednak osoby zaczynające od SILVA INTUITION są nieco gorzej przygotowane do pełnego i głębokiego doświadczenia możliwości, jakie daje to seminarium chyba, że miały już pewne doświadczenia z medytacją, czy jakąkolwiek inną formą relaksacji kontrolowanej. Dlatego absolwenci kursu podstawowego Metodą Silvy (kursy podstawowe były wykładane w Polsce w latach 1992-2015), mogą dowolnie wybierać kolejność kończenia nowych kursów. Obydwa seminaria są narzędziami, które zmieniają życie każdego, kto zdecyduje się ich używać. Przekonało się o tym już ponad 60 tysięcy ludzi w Polsce i wiele milionów na świecie.

********************************************************************************************************************

Nasze kursy

SILVA LIFE SYSTEM

silvaproductschart

SILVA INTUITION SYSTEM

sis

KURSY WYŻSZEGO STOPNIA

Wyższy-Stopień

KURSY DLA DZIECI

Dzieci

KLUCZE HENOCHA

Warsztaty dotyczące KLUCZY HENOCHA

22 pażdziernika 2022 roku - Wrocław
Godziny: 10:00 – 13:00 oraz 14:30 – 18:00

Prowadzący: Janette i Axel Overmeyer (Niemcy)
Tłumacze: Maria Rienecker i Barbara Erber

Cena: 290 zł

Organizator: Fundacja Mądrość Narodów
Zapisy i informacje: tel: 22/879-8162
e-mail: fundacja@projektujawnianiawiedzy.com

Najnowsze wpisy

Opinie o nas