loader

Podstawy naukowe

To co wyróżnia Metodę Silvy spośród innych systemów rozwoju osobistego umysłu to fakt, iż od samego początku jej powstawania (rok 1944) opierała się ona na mocnych podstawach naukowych.

Naukowym fundamentem metody jest odkrycie częstotliwości impulsów elektrycznych generowanych przez ludzki mózg. W wyniku badań wyróżniono różne częstotliwości mózgu. Powyżej 40 cykli na sekundę to częstotliwość gamma charakterystyczna dla stanów uniesienia, ekscytacji. Fale wysokiego beta zawierają się w przedziale od 21 do ok. 30 cykli na sekundę i są charakterystyczne dla silnego stresu.  14 cykli na sekundę to częstotliwość typu beta, od 7 do 14 to częstotliwość alfa, od czterech do siedmiu to theta, poniżej 4 to delta. W stanie przebudzenia, w czasie naszych codziennych zajęć dominującą częstotliwością jest częstotliwość typu beta. Cykl alfa na ogół pojawia się w stanie głębokiego relaksu oraz tuż przed zaśnięciem lub zaraz po przebudzeniu. Na częstotliwości theta mózg pracuje na granicy przebudzenia. Częstotliwości delta charakteryzują głęboki sen. Podstawowym elementem kursów Metody Silvy jest nauczenie uczestników kursu samodzielnego obniżania dominującej częstotliwości swojego mózgu z poziomu beta do alfa i theta przy zachowaniu pełnej świadomości.

Stan Częstotliwość fal mózgowych
(HZ - cykli na sekundę)
Charakterystyka
Gamma Powyżej 40 Hz (zwykle 80-100 Hz) Hiperaktywność, ekstaza, ekscytacja.
Wysokie Beta 21 – 30 Hz Silny stres, niepokój, brak logicznej analizy
Beta 14 – 21 Hz Codzienna aktywność, postrzeganie świata za pomocą 5 zmysłów, poczucie czasu i przestrzeni, tzw. poziom świadomości zewnętrznej
Alfa 7 – 14 Hz Głęboki relaks, stan tuż przed zaśnięciem, zaraz po przebudzeniu, medytacja. Intuicja – szósty zmysł. Tzw. poziom świadomości wewnętrznej. Nie ma czasu ani przestrzeni.
Theta 4 – 7 Hz Głęboka medytacja. Umiejętność kontrolowania bólu i krwawienia.
Delta Poniżej 4 Hz Bardzo głęboki sen, głęboka medytacja stan nieświadomości.

Po co? Otóż w wyniku wieloletnich badań twórca metody – Jose Silva równolegle z wieloma innymi naukowcami badającymi ludzki mózg, odkrył, że głęboki relaks, koncentracja, procesy zdrowotne, wszelkie przejawy ludzkiej genialności oraz tzw. percepcja pozazmysłowa związane są z obniżoną częstotliwością mózgu – przede wszystkim częstotliwością alfa. Na bazie tego odkrycia Jose Silva opracował zbiór technik służących do praktycznego wykorzystania nieskończonych możliwości ludzkiego mózgu jakie otwierają się przed nami gdy nasz mózg pracuje na częstotliwościach niższych niż beta. Są to między innymi techniki głębokiej relaksacji, poprawy pamięci, zdrowego snu, budzenia się, pozbywania się bólu i nawyków, utrzymania lub poprawienia stanu zdrowia, techniki rozwijające zdolności twórcze aż po percepcję pozazmysłową.

 

Choć może się to wydawać nieprawdopodobne, większość wymienionych technik zadziwia swoją prostotą i łatwością z jaką można je opanować. Już w krótkim czasie po ukończeniu kursu ich wykorzystywanie w codziennym życiu staje się całkowicie naturalne. Dla osób, które nie kończyły kursu możliwość zaprogramowania snu w celu rozwiązania problemu czy natychmiastowe usunięcie nawet silnego bólu może wydawać się, jeżeli nie niemożliwe, to przynajmniej mało prawdopodobne. Dla absolwentów Metody Silvy są to zjawiska całkowicie naturalne, nie mające nic wspólnego z jakąkolwiek magią. Możliwości jakie daje absolwentom Metoda Silvy to najlepszy dowód na to, że to co przez większość ludzi uznawane jest za paranormalne w rzeczywistości jest całkowicie normalne. Czy można bowiem powiedzieć, że tzw. postrzeganie pozazmysłowe (ang. Extra Sensory Perception, w skrócie ESP) jest zjawiskiem paranormalnym, skoro każdy człowiek może się nauczyć go w ciągu 3 dni podstawowego kursu Metody Silvy?

Elementy kursu:

Nastawienie i Pogląd na Świat:

Negatywne myślenie i negatywny punkt widzenia są rzadko dobrymi doradcami w życiu. Na kursie odkryją Państwo sposób normalnego ukierunkowania swojej osobowości w stronę pozytywnego nastawienia i poglądu na życie, w sensie pozytywnego bycia a nie tylko pozytywnego myślenia.

Poprawa Pamięci:

Wielu neurologów twierdzi, że mamy absolutna pamięć. Poprawa pamięci i koncentracji jest sprawą łatwą, jeżeli nauczymy się używać naszych zdolności wytwarzania obrazów umysłowych, tzw. zdolności wizualizacji. Lepsza pamięć może wpłynąć pozytywnie na wiele dziedzin naszego życia prywatnego i zawodowego.

Technika Studiowania:

Wielu neurologów twierdzi, że mamy absolutna pamięć. Poprawa pamięci i koncentracji jest sprawą łatwą, jeżeli nauczymy się używać naszych zdolności wytwarzania obrazów umysłowych, tzw. zdolności wizualizacji. Lepsza pamięć może wpłynąć pozytywnie na wiele dziedzin naszego życia prywatnego i zawodowego.

Mechanizmy Warunkujące

W czasie kursu ustanowione zostaną mechanizmy warunkujące, mające na celu ukierunkowanie ogromnych możliwości naszych procesów podświadomych w celu ustanowienia lepszej kontroli i uzyskania żądanych wyników w takich dziedzinach jak: samokontrola, zdrowie, sport, motywacja, pewność siebie, pozytywne zmiany osobowości, itp.

Podejmowanie Decyzji

Podejmowanie mądrych decyzji wymaga świadomości, że decyzje te oparte są na wystarczającej ilości informacji aby zapewnić ich pozytywny wynik końcowy. W czasie kursu nauczą się Państwo korzystania z poziomów umysłu, które dadzą wam możliwość skorzystania z informacji wynikającej zarówno z logicznej analizy faktów, jak i waszej intuicji. Zwiększa to ogromnie prawdopodobieństwo podejmowania prawidłowych decyzji i znajdowania dobrych praktycznych rozwiązań codziennych problemów.

Rozwój Możliwości Twórczych

Wielu neurologów twierdzi, że mamy absolutna pamięć. Poprawa pamięci i koncentracji jest sprawą łatwą, jeżeli nauczymy się używać naszych zdolności wytwarzania obrazów umysłowych, tzw. zdolności wizualizacji. Lepsza pamięć może wpłynąć pozytywnie na wiele dziedzin naszego życia prywatnego i zawodowego.

Głębokie Rozluźnienie

Istnieje wiele dowodów na to, że stan rozluźnienia powoduje u ludzi wiele pozytywnych zamian organicznych, takich jak lepsza przemiana materii, wzmocnienie systemu immunologicznego, eliminacja negatywnych efektów napięcia i nadmiernego stresu, itp. Na kursie sa techniki osiągania głębokich stanów rozluźnienia w przeciągu kilku sekund.

Kontrola Snu

Nauczana jest selektywna technika zasypiania, bez użycia proszków. Technika ta pozwala na pozbycie się stanów bezsenności oraz wyeliminowania bezsennych nocy. Dzięki jej stosowaniu zasypianie jest łatwiejsze również w sytuacjach podwyższonego napięcia, czy nawału dziennych problemów za pomocą użycia naturalnych funkcji mózgowych.

Kontrola Budzenia się

Poranne budzenie za pomocą budzika nie zawsze jest przyjemnością. Na kursie nauczana jest technika budzenia się w sposób naturalny bez użycia budzika, za pomocą naszego wewnętrznego wrodzonego mechanizmu poczucia czasu. Nauczana jest również technika pozostawania dłużej w stanie przebudzenia, gdy zachodzi taka potrzeba (na przykład podczas prowadzenia samochodu)

Kontrola Bólu Głowy

Jest to jedna z najbardziej popularnych technik w Metodzie Silvy. Pozwala ona na kontrolowanie bólów głowy spowodowanych przez dzienne stresy i nawał problemów. Jest ona również przystosowana do kontrolowania migreny.

Kontrola Marzeń Sennych:

Jedna z najbardziej zadziwiających technik Samokontroli Umysłu, pozwalająca przez programowanie naszych snów na wgląd w najgłębsze pokłady naszej świadomości w celu efektywnego i optymalnego rozwiązywania naszych problemów osobistych.

Kontrola Bólu

Nauczana jest technika świadomego osiągania głębokich poziomów umysłu (tzw. częstotliwości mózgu typu Theta), które pozwalają na kontrolę bólu. Techniki te stosowano z sukcesem w wielu klinikach i szpitalach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Kontrola Wagi Ciała

Polega ona na nauce regulowania naszych mechanizmów kontrolujących apetyt. Pozwala to na rozwinięcie zachowań prowadzących do osiągnięcia pożądanej i zdrowej wagi ciała, co z kolei prowadzi do lepszej samooceny i większej pewności siebie.

Kontrola Nawyków

Na kursie nauczany jest szereg technik pozwalających na pozbycie się nawyków takich jak palenie papierosów, alkoholizm, narkotyki itp. Uczestnicy uczą się wykorzystywać procesy podświadome w celu pomocy w pozbyciu się niechcianych nawyków i osiągania lepszej kontroli nad własnym życiem.
Intuicyjne Rozwiązywanie Problemów:

W tej części kursu używane są prawdziwe, wzięte z życia sytuacje problemowe, wymagające oceny i pomocy. Uczestnicy przekonują się bez cienia wątpliwości o ogromnych zdolnościach umysłu ludzkiego w odkrywaniu i korygowaniu takich sytuacji. Ta część kursu przekonuje nawet największych sceptyków, że zdolności, które posiadamy, wykraczają daleko poza nasze dotychczasowe wyobrażenia.

Doświadczenia wielu milionów ludzi na całym świecie dowodzą, iż największą jej wartością jest uaktywnienie umysłu człowieka w stronę bardziej pozytywnego postrzegania własnego życia, a także tworzenia dynamiki działań w kierunku pożądanych zmian oraz rozwiązywanie problemów, które od lat wydawały się nierozwiązywalne. Metoda ta jest najbardziej kompletnym zbiorem technik, które umożliwiają dokonywanie w zyciu trafniejszych wyborów oraz podejmowanie mądrzejszych decyzji dzięki zaangażowaniu procesów intuicyjnych.

Od 1966 roku, w którym Silva przeprowadził swój pierwszy publiczny kurs w Teksasie, ukończyło go na całym świecie ponad 12 mln ludzi. Uczestnikami zajęć są katolicy, protestanci, muzułmanie, buddyści, ateiści – gdyż to, co przekazuje Jose Silva, nie kłoci się z żadną religią świata.

Jego metoda opiera się na prawdach uniwersalnych, mówiących o genialności umysłu oraz możliwościach efektywniejszego wykorzystania jego potencjału, tak aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem, sukcesami i harmonią w doczesnym życiu.